มาตรการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำเดือนสิงหาคม 2566

กิจกรรมต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำเดือนสิงหาคม 2566 กิจกรรมประกอบด้วยปลูกผักสวนครัวและสวนผลไม้เพื่อเพิ่มปริมาณต้นไม้ช่วยกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากขึ้น ช่วยลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม ประชากรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านสระกระเบื้อง ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

คอมเมนท์