การประชุมรับรองข้อมมูล จปฐ. ปี 2566

กิจกรรมต่างๆ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านหมี่ ดำเนินการประชุมรับรองข้อมมูล จปฐ. ปี 2566 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี วันที่ กันยายน 2566

คอมเมนท์