โครงการอบรมความรู้แก่กลุ่มสตรีเกษตรตำบลหนองเต่า และดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี งบประมาณ 2560

กิจกรรมต่างๆ

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดโครงการอบรมความรู้แก่กลุ่มสตรีเกษตรตำบลหนองเต่า และดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี งบประมาณ 2560 โดยนำคณะผู้บริหาร  ปลัด อบต. หัวหน้าส่วน และกลุ่มสตรีเกษตรกรตำบลหนองเต่าจำนวน 30 คน  เข้าดูงานวันที่ 14 กรกฎาคม 2560  ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนบุญพาศิริ  และฟาร์มตัวอย่างพระราชดำริหนองลาด  อำเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี 

 

   

  

  

  

  

  

  

คอมเมนท์