โอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

กิจกรรมต่างๆ กิจกรรมศพด.อบต.หนองเต่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้สอนให้เด็กๆ ได้รับรู้ถึงประวัติความสำคัญ และความภาคภูมิใจของการมีธงชาติใช้ในประเทศไทย ครบ 100 ปี เป็นสื่งที่แสดงให้เห็นว่า ไทยมีความเป็นเอกราช และเอกลักษณ์ มายาวนานโดยจัดกิจกรรม ร่วมกันเคารพธงชาติหน้าเสาธง ทุกเช้า  และคุณครูได้อ่านประวัติของธงชาติ พร้อมทั้งความหมายของแถบสี บนธงชาติ ให้เด็กๆ ได้รับทราบเป็นประจำ สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง เด็กๆได้ร่วมกันร้องเพลงชาติ และกล่าวคำปฎิญาณตน  หน้าเสาธง ด้วยความภาคภูมิใจ

 

คอมเมนท์