โครงการอบรมครอบครัวเข้มแข็ง ประจำปี งบประมาณ 2560

กิจกรรมต่างๆ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดโครงการอบรมครอบครัวเข้มแข็ง ประจำปี งบประมาณ 2560 โดย  นายวีระ ทองดี รองนายก อบต.หนองเต่า ประธานเปิดโครงการ โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองเต่าเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน  ห้องประชุมช่วงมาลี  ที่ทำการ อบต.หนองเต่า  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

คอมเมนท์