โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 (ด่านชุมชนตำบลหนองเต่า ณ สี่แยกหนองฟักทอง) 

กิจกรรมหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดยนายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์    พ.ศ. 2567 (ด่านชุมชนตำบลหนองเต่า ณ สี่แยกหนองฟักทอง) ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2567 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหาร  พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร.และประชาชน