กิจกรรมอบต.

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกับกรรมการหมู่บ้าน และจิตอาสา  หมู่ที่ ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรมส่งเสริมและจัดตั้งกลุ่มอาชีพในตำบลหนองเต่า วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมช่วงมาลี ท ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองเต่า ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดกิจกรรมกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองเต่า ประจำปี 2562 ในวันที่ 6 ก ...
อ่านเพิ่มเติม

จัดทำจุดทิ้งขยะเปียก (ขยะเศษอาหาร)

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 อบต.หนองเต่า ร่วมกับวัดโคกสุข และคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านโคกสุข จัดทำจุดทิ้งขยะ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 15 สิงหาคม 25 ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าร่วมกับกรรมการหมู่บ้าน กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ศูนย์สงครามพิเศษ โรงเรี ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข ประจำปี 2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข ได้จัดกิจกรรมวันแม่ ขึ้น ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการเสริมสร้างครอบครัว  อบอุ่น  แข็งแรง 2562

สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองเต่า จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างครอบครัว อบอุ่น แข็งแรง ได้รับการสนับสนุนทีม ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียนประจำปี 2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กอายุ 2-4 ปี เพื ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประจำปีพุทธศักราช 2562

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันอาทิตย์ที่  ...
อ่านเพิ่มเติม