ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัย ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ปี 2563

ตามที่ได้เกิดเหตุวาตภัยขึ้นในพื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 ตำบลหนองเต่า เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ปี 2563

ตามที่ได้เกิดเหตุวาตภัยขึ้น ในพื้นที่หมู่ที่ 1, 2, 3, 5, 6 และหมู่ที่ 8 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำฤดูแล้ง

จังหวัดลพบุรี ให้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการสูบน้ำจากคลองชลประทานชัยนาท ...
อ่านเพิ่มเติม

การบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปี 2563 จังหวัดลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอประชาสัมพันะ์การบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำป ...
อ่านเพิ่มเติม

ฐานข้อมูลสารสนเทศของศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด

ด้วยองคืการบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัดลพบ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ที่ได้รับความช่วยเหลือ

ตามที่เกิดเหตุวาตภัย หมู่ที่ 2, 4, 5, 6 และ 7 ตำบลหนองเต่า เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ...
อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครบุคคลเพื่อนดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์ก ...
อ่านเพิ่มเติม

กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2563

ด้วยสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ก่อให้เกิดเหตุรำคาญเป็นบริเวณก ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2562

ด้วยนายอำเภอบ้านหมี่ ได้อนุมัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.25 ...
อ่านเพิ่มเติม