โครงการประกันภัยข้าวนาปี 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์

ธ.ก.ส. ร่วมกับบริษัทประกันภัย 7 บริษัทเป็นผู้รับประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558 ตามนโยบายรัฐบาล โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค.-14 ส.ค.2558 ในทุกภาคของไทย โดยให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ ได้แก่ อุทกภัย ฝนทิ้งช่วง ลมพายุ อากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง ลูกเห็บและไฟไหม้ ภัยจากศัตรูพืชและโรคระบาด โดยต้องเป็นพื้นที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ สำหรับเกษตรที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ

คอมเมนท์