ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศง2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่องค์การริหารส่วนตำบลหนองรา ได้ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมษณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 22 ธ.ค.2560 ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค.2560-10 ม.ค.2561 และทำการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 25 มกราคม 2561 ที่ผ่านมาแล้วนั้น บัดนี้การสรรหาและเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังมีรายละเอียดแนบท้ายตามประกาศนี้

คอมเมนท์