การลดใช้ถุงพลาสติกและการเลิกใช้ภาชนะโฟมในการบรรจุอาหาร ประจำปี 2561 โดยใช้ถุงผ้า แทนการใช้ถุงพลาสติก

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า พร้อมใจลดใช้ถุงพลาสติกและการเลิกใช้ภาชนะโฟมในการบรรจุอาหาร ประจำปี 2561 โดยใช้ถุงผ้า แทนการใช้ถุงพลาสติก 

  

  

คอมเมนท์