กำหนดการโครงการ “สืบสานประเพณีหล่อเทียน และถวายเทียนพรรษา เพื่อความปรองดองสมานฉันท์

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่ากำหนดจัดโครงการ “สืบอสารประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558” โดยกำหนดจัดหล่อเทียนพรรษาระหว่างวันที่ 21-23 ก.ค. 2558 และถวายเทียนพรรษาในวันที่ 28 ก.ค.2558 โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

 

กิจกรรมประเพณีหล่อเทียนพรรษา

วันอังคารที่ ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘            

 เวลา  ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป        เริ่มพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดโคกสุข   หมู่ที่ ๒

วันพุธที่ ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๘    

เวลา  ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป        เริ่มพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดบ้านลาด  หมู่ที่ ๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๘    

เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป        เริ่มพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดสระกระเบื้อง  หมู่ที่ ๘

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๘    

เวลา  ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป        เริ่มพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดพานิชธรรมิการาม   หมู่ที่ ๑ 

กิจกรรมประดับต้นเทียน

          เมื่อหล่อเทียนพรรษาเสร็จแล้ว ทุกหมู่บ้านจัดกิจกรรมประดับต้นเทียนให้สวยงามตามความเหมาะสม

กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา

วันอังคารที่  ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

          เวลา ๐๘.๐๐ น.                     คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาฯ ,พนักงานฯ,ประชาชน มาพร้อมกันณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าจัดเตรียมขบวนรถแห่ ตรวจสอบความเรียบร้อยประชาชนบางส่วน เตรียมการต้อนรับอยู่ที่ หมู่บ้าน/วัดของตนเอง

เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น.             ขบวนแห่เทียนพรรษา เคลื่อนออกจากที่ทำการ อบต.หนองเต่า

เวลา ๐๙.๐๐ น.                       ขบวนฯ ถึงบ้านลาด / วัดบ้านลาด     

เวลา ๑๐.๐๐ น.                        ขบวนฯ ถึง บ้านโคกสุข / วัดโคกสุข

เวลา ๑๑.๐๐ น.                        ขบวนฯ ถึงบ้านหนองฟักทอง / สำนักสงฆ์หนองฟักทอง           

เวลา ๑๑.๓๐ น.                        ขบวนฯ ถึงบ้านสระกระเบื้อง,หนองเกี่ยวแฝก / วัดสระกระเบื้อง

เวลา ๑๒.๓๐ น.                      พักรับประทานอาหาร ณ วัดสระกระเบื้อง

เวลา ๑๓.๓๐ น.                       ขบวนฯ ถึงบ้านหนองเต่า / วัดหนองเต่า

เวลา ๑๔.๓๐ น.                       ขบวนฯ ถึงบ้านหนองเลา / วัดหนองเลา

เวลา ๑๕.๓๐ น.                       ขบวนฯ ถึงบ้านตลาดหนองเต่า / วัดพานิชธรรมิการาม

พิธี/กิจกรรม

– ขบวนแห่เทียนพรรษา เดินทางถึงหมู่บ้าน/วัดตามกำหนดการ

ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระ

ผู้นำฝ่ายฆราวาส นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย สมาทานเบญจศีล กล่าวคำถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน

– พระสงฆ์ให้พร  เสร็จพิธี

– เคลื่อนขบวน ไปยังวัดอื่นต่อไปตามลำดับ 

เวลา ๑๖.๐๐ น.                     เดินทางถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

คอมเมนท์