ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น ประจำปี 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้จัดทำโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 และได้ดำเนินการคัดเลือกแม่ดีเด่น ประจำปี 2558 และลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่อย่างสูง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าจึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์