แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกข้าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยอำเภอบ้านหมี่ ได้รับแจ้งจากโครงการชลประทานลพบุรี ว่าสภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับเพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องจากมาตรการงบการสูบน้ำของกิจกรรมต่าง ๆ นอกเหนือการผลิตประปาในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ทำให้สามารถรับน้ำเข้าคลองชัยนาท-ป่าสัก ได้ในปริมาณมากขึ้นเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภคและผลิตน้ำประปาตลอดสายคลองและเหลือปริมาณน้ำบางส่วน ทางอำเภอจึงขอความร่วมมือสำหรับเกษตรกรที่ทำการปลูกข้าวนาปีไปแล้วรวมทั้งไม่ให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกข้าวนาปีขึ้นใหม่ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เอกสารแนบ

คอมเมนท์