ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของครูผู้ดูแลเด็ก และคณะกรรมการบริหารศูนย​์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 เข้ารับการอบรมวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า และวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เดินทางไปศึกษาดูงาน ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดตามเอกสารต่อไปนี้

คอมเมนท์

เอกสารแนบ