รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ตามโครงการ “ประดับธงในดวงใจ”

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอเชิญชวนประชาชนร่วมประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่อแสดงความถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนธันวาคมของทุกปี รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

คอมเมนท์