บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรืองและสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (แก้ไขเพิ่มเติม)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ได้ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน รอบบัญชีปี พ.ศ.2559-2562 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม  2558 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าขอประชาสัมพันธ์บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรืองและสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คอมเมนท์