คู่มือการใช้ถังหมักเศษอาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง “คู่มือการใช้ถังหมักเศษอาหาร”  เพื่อเผยแพร่และให้ข้อมูลวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งจะทำให้ใชัถังหมักเศษอาหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริมการลดขยะเศษอาหารที่ต้นทางได้

คอมเมนท์