กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานกิจการสภา

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ยื่นหนังสือขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 และเรื่องปรึกษาอื่นๆ มีกำหนด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 17-19 ตุลาคม 2561 จึงเรียกประชุมสภาตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

คอมเมนท์

เอกสารแนบ