สถิติข้อมูลผู้มารับบริการร้องทุกข์ ปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า รายงานสถิติข้อมูลผู้มารับบริการร้องทุกข์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์