สถิติข้อมูลผู้มารับบริการจดทะเบียนพาณิชย์ ปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า รายงานสถิติข้อมูลผู้มารับบริการจดทะเบียนพาณิชย์ ปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์