เตือนภัยเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นวันสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน ประกอบกับช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงฤดูหนาว อากาศแห้งแล้ง ลมแรง อาจะเป็นทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงขออความร่วมมือและแจ้งเตือนประชาชนโปรดเพิ่มความระมัดระวังในการจุดธูป เทียน และการเผากระดาษ เมื่อเสร็จแล้วควรดูแลดับไฟให้เรียบร้อยรวมถึงจัดเก็บวัสดุก่อนออกจากบ้าน สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทรศัพท์ 036-776043

คอมเมนท์

เอกสารแนบ