แนะนำการจดทะเบียนสถานการค้าและเสียภาษีน้ำมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์แนะนำการจดทะเบียนสถานการค้าและเสียภาษีน้ำมัน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ