รับสมัครบุคคเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (สำนักปลัด อบต.หนองเต่า จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถสมัคร ขอยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 6 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบท้ายประกาศ

คอมเมนท์