รับสมัครเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ศพด.อบต.หนองเต่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประกาศรับสมัครเด็กเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับเด็กอายุ 2-4 ปี ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 และภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 15-31 ตุลาคม ของทุกปี โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

คอมเมนท์