รับสมัครบุคคลเพื่อนดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนงานการศึกษา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนะ มีกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 4-17 มีนาคม 2563 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โทรศัพท์ 036-776043 ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการ

คอมเมนท์