ฐานข้อมูลสารสนเทศของศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยองคืการบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัดลพบุรี ผู้สนใจสามารถเข้าดูเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ http://sites.google.com/view/lopburiplanning/home

คอมเมนท์