การบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปี 2563 จังหวัดลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอประชาสัมพันะ์การบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำปี 2563 จังหวัดลพบุรี โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์