รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพานิชธรรมิการาม ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนงานการศึกษา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพานิชธรรมิการาม จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก โดยทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 มี.ค.-12 เม.ย.2559 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์