สถิติข้อมูลผู้มารับบริการจดทะเบียนพาณิชย์ ปี2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอเผยแพร่สถิติข้อมูลผู้มารับบริการจดทะเบียนพาณิชย์ ปี 2563 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

ที่

เดือน จำนวนผู้มาจดทะเบียนพาณิชย์ หมายเหตุ

1

มกราคม

1

 

2

กุมภาพันธ์

 

3

มีนาคม

 

4

เมษายน

 

5

พฤษภาคม

 

6

มิถุนายน

 

7

กรกฎาคม

 

8

สิงหาคม

 

9

กันยายน

 

10

ตุลาคม

 

11

พฤศจิกายน

 

12

ธันวาคม

 

รวม

 

1

 
คอมเมนท์