สถิติข้อมูลผู้มารับบริการร้องทุกข์ ปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอเผยแพร่สถิติข้อมูลผู้มารับบริการร้องทุกข์ ปี 2563 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

ที่

เดือน

จำนวนผู้มาร้องทุกข์

หมายเหตุ

1

มกราคม

2

 

2

กุมภาพันธ์

4

 

3

มีนาคม

7

 

4

เมษายน

2

 

5

พฤษภาคม

9

 

6

มิถุนายน

1

 

7

กรกฎาคม

   

8

สิงหาคม

   

9

กันยายน

   

10

ตุลาคม

   

11

พฤศจิกายน

   

12

ธันวาคม

   

รวม

 

25

 
คอมเมนท์