เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ชอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์

เอกสารแนบ