หน้าที่ของพลเมือง(ประชาชน) ในระบอบประชาธิปไตย

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอเผยแพร่หน้าที่ของพลเมือง(ประชาชน) ในระบอบประชาธิปไตย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ