ผลการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นนั้น บัดนี้การคัดเลือกฯ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์

เอกสารแนบ