การเลิกใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดภาวะโลกร้อน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปัจจุบันอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเรื่อยๆ  สาเหตุหลักมาจากก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse  gases) ก๊าซจำพวกคาร์บอนไดออกไซด์ หรือมีเทน จะกักเก็บความร้อนบางส่วนไว้ในโลก  ไม่ให้สะท้อนกลับสู่บรรยากาศทั้งหมด  เพื่อไม่ให้โลกกลายเป็นเหมือนดวงจันทร์ที่ตอนกลางคืนหนาวจัด และตอนกลางวันร้อนจัดเพราะไม่มีบรรยากาศกรองพลังงานจากดวงอาทิตย์ซึ่งการทำให้โลกอุ่นขึ้นเช่นนี้  คล้ายกับหลักการของเรือนกระจก(ที่ใช้ปลูกพืช)  จึงเรียกว่า ปรากฏการณ์เรือนกระจก  (Greenhouse  Effect)

ความเกี่ยวโยงระหว่างการใช้ถุงพลาสติกกับโลกร้อนคือ ยิ่งมีการใช้ถุงพลาสติกมากเท่าไหร่ ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโลก จากการเผาไหม้ในกิจกรรมการผลิต และเผาทำลายถุงพลาสติกก็ยิ่งสูงมากขึ้น  ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก  (Greenhouse  Effect) ถุงพลาสติกมีผลทำให้เกิดภาวะโลกร้อน  ต้องใช้เวลาย่อยสลายถึง 450 ปี  หากนำไปเผาก็จะทำให้เกิดสารประกอบไฮโดรคาร์บอน  ซึ่งทำให้เกิดมลภาวะทำให้โลกร้อน  และการใช้ถุงผ้าจะช่วยลดการปนเปื้อนของสารก่อมะเร็ง  และหากทุกคนหันมาใช้ถุงผ้าเพียงสัปดาห์ละ 1 วัน จะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้มากกว่า 100 ล้านถุง/ปี

ถุงพลาสติกมีผลทำให้เกิดภาวะโลกร้อน  ต้องใช้เวลาย่อยสลายถึง 450 ปี  หากนำไปเผาก็จะทำให้เกิดสารประกอบไฮโดรคาร์บอน  ซึ่งทำให้เกิดมลภาวะทำให้โลกร้อน  และการใช้ถุงผ้าจะช่วยลดการปนเปื้อนของสารก่อมะเร็ง  และหากทุกคนหันมาใช้ถุงผ้าเพียงสัปดาห์ละ 1 วัน จะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้มากกว่า 100 ล้านถุง/ปี

คอมเมนท์