รายงานผลการดำเนินงานตามการทบทวนภารกิจและข้อบัญญัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วนหนองเต่านั้น สำนักงานปลัดได้จัดทำรายงานผลการทบกวนภารกิจและข้อบัญญัติ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์

เอกสารแนบ