รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 1 คน ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โทรศัพท์ 036-776043 ต่อ 15

คอมเมนท์

เอกสารแนบ