การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พงศ.2564-2566) จำนวน 2 อัตรา ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ และตำแหน่งเจ้าหน้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 036-776043

คอมเมนท์