รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง ผู้ดูเด็ก จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสม้ครได้ด้วยตนเอองระหว่างวันที่ 11-22 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปลัด โทรศัพท์ 036-776043

คอมเมนท์