รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ทั่วไป ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ผู้ดูแลเด็กเล็ก) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค.- 7 เม.ย. 2564 ในวันและเวลาราชการ หรือโทรศัพท์ 036-776043 ต่อ 15

คอมเมนท์