ขอเชิญร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในโครงการ “ประดับธงในดวงใจ” โดยการประดับธงชาติไทยและธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเดือนสิงหาคมและเดือนธันวาคมของทุกปี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในโครงการ “ประดับธงในดวงใจ” โดยการประดับธงชาติไทยและธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเดือนสิงหาคมและเดือนธันวาคมของทุกปี

คอมเมนท์