รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่สูงขึ้น ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับ 7

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงขึ้นของอบต.หนองเต่า จะดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ระดับ 7) กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-29 พ.ค. 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์