ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยสาธารณภัย (ประเภทวาตภัย) ที่ได้รับการช่วยเหลือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่เกิดเหตุวาตภัย ในพื้นที่หมู่ที่ 2, 3, 5, 6, 8 ตำบลหนองเต่า เมื่อวันที่ 14, 18, 20, 25 เมษายน 2564 ก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและคอกสัตว์ของประชาชนนั้น อค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือ จำนวน 58 ครัวเรือน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์