รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล สังกัดสำนักปลัด จำนวน 3 อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จำนวน 3 อัตรา สังกัดสำนักปลัด ได้แก่ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 036-776043 หรือดูเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คอมเมนท์