การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อมาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารได้ที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 036-776043

คอมเมนท์