สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอสรุปสถิติประชาชนมาใช้บริการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์