“งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด”

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า “งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด” รวมถึงประโยชน์อื่นใด โดยเปลี่ยนจากการรับและการให้ของขวัญ เป็นการแสดงความปรารถนาดีต่อกันผ่านบัตรอวยพรหรือ สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต

คอมเมนท์

เอกสารแนบ