ปิดสถานที่ราชการชั่วคราว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่ของตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ ได้พิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และได้มีบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าได้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งได้รับการยืนยันผลแล้ว ส่งผลให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดและผู้ร่วมงานอยู่ในความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จึงประกาศปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 4 เมษายน 2565

คอมเมนท์