ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆของจังหวัดลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกับอำเภอบ้านหมี่ เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กิ่งกาชาดอำเภอบ้านหมี่ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆของจังหวัดลพบุรี ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

คอมเมนท์

เอกสารแนบ