ประชาสัมพันธ์แนวทางการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยปัจจุบันอยู่ในช่วงปุ๋ยเคมีราคาแพงและไม่มีเสถียรภาพ เกษตรอำเภอบ้านหมี่จึงขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินด้วยวงเงินสินเชื่อของ ธกส. และแนวทางการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ

คอมเมนท์